Translate

divendres, 24 d’agost del 2012

I QUI SÓC JO PER A CONTRADIR A CONTROL MFM? ....... sembla que el meu intercomunicador espai/temporal pateix interferències i no aconsegueixo traslladar-me a voluntat per la línia temporal  desitjada!!!!
11 d’àbril...

Aquí control MFM:
... en relació a les dificultats espai/temporals plantejades, el qué es fa evident és que ets la nova psicohistoriadora (1) del planeta que ha de continuar les recerques d’en Hari Seldon (2). Creiem que hauries de començar a escriure immediatament la continuació catalano-atapuerquense de la seva obra.
És urgent per a la supervivència de l’homo!
12 d’abril...


La Psicohistòria va veure la llum de la mà d’Isaac Asimov al 1951 a la seva obra Fundació en l’àmbit de la literatura de la ciència ficció. Aquesta ciència combinava la història, la psicologia, l’estadística i les matemàtiques per calcular el comportament estadístic de grups macro gegants de persones inserint les dades obtingudes dins d’una matriu matemàtica. Fent servir l’analogia de que com en un gas, el moviment d’una sola molècula és molt difícil de predir, però si observem el gas a una escala visible, el seu comportament es pot predir amb prou exactitud. Així, l’evolució històrica i social de bilions de persones es pot preveure molt acuradament. Va basar la seva ciència en dos premisses:

Que la població a modelar fou prou gran.
Que havia de ser ignorant dels resultats de l’aplicació dels anàlisis psicohistòrics.


     Aquesta ciència es fa difícil d’aplicar donat la varietat de les accions humanes. Un sol individu pot trasbalsar completament un pla que no mouria mai la humanitat en bloc. Per a mi, assumida -i fins i tot- clofolla individualista, va ésser tot un repte. Què volia el gruix de la humanitat?

Uniformitat: jo seria singular.
Acceptació: jo seria inconformista....una irresignable inconformista.
Ignorància: jo mai sabria prou.
Submissió: jo moriré dempeus...però lliure.

I serà des de aquestes planes que faré la tasca encomanada per control MFM.
Fins a la propera reflexió!


Per a més informació comsulteu la  bibliografia recomanada:
http://www.asimovonline.com/asimov_home_page.html


Mayte Duarte, 14/07/09
http://www.sarasuati.com/psicohistoria/

(1) ...Gaal Dornick, utilizando conceptos no matemáticos, ha definido la Psicohistoria como la rama de las matemáticas que trata sobre las reacciones de conglomeraciones humanas ante determinados estímulos sociales y económicos...
 ...Implícita en todas las definiciones está la suposición de que el número de humanos  es suficientemente grande para un tratamiento estadístico válido. El tamaño necesario de tal número puede ser determinado por el primer Teorema de Seldon, que... Otra suposición necesaria es que el conjunto humano debe desconocer el análisis psicohistórico a fin de que su reacción sea verdaderamente casual...
 Enciclopédia Galáctica. (*)

(2) HARI SELDON-....Nació el año 11988 de la Era Galáctica, falleció en 12069. Las fechas suelen expresarse en términos  de la Era Fundacional en curso, como 79 del año 1 E.F. Nacido en... las anécdotas sobre su inteligencia son innumerables, y algunas contradictorias.
... Sus contribuciones más importantes pertenecen al campo de la Psicohistoria. Seldon conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axionas, la dejó covertida en una profunda ciencia estadística...
 Enciclopédia Galáctica. (*)

(*) Asimov, Isaac. Fundación, Círculo de Lectores. Barcelona, 1989 (pp 9, 21).